fbpx

Pierwszy test automatyczny – pobranie strony i wypisanie jej tytułu na ekranie

Z tego wpisu dowiesz się, jak uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć wybraną stronę. Przed przystąpieniem do tego procesu należy pobrać bibliotekę Selenium WebDriver oraz odpowiedni driver, który umożliwi komunikację pomiędzy kodem testu, a przeglądarką. Oczywiście musimy upewnić się, że mamy również zainstalowaną przeglądarkę internetową na Naszym komputerze. Czym jest Selenium? Selenium jest zbiorem narzędzi do automatyzacji zachowania użytkownika w przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej…

TestNG – bibilioteka do uruchamiania testów

Z tego wpisu dowiesz się jak stworzyć swój pierwszy projekt i jak dodać do niego bibliotekę TestNG. Następnie powiemy sobie o kilku adnotacjach, które będą nam niezbędne do napisania swojego pierwszego testu automatycznego. Nowy projekt w Intellij Otwórz Intellij i wybierz opcję Stwórz nowy projekt / Create new project. W pierwszym oknie tworzenia nowego projektu upewnij się, że po lewej stronie Dowiedz się więcej…