fbpx

Pierwszy test automatyczny – przygotowanie środowiska do pracy

Opublikowane przez admin w dniu

Zanim przejdziemy do tworzenia testu automatycznego na poziomie interfejsu użytkownika musimy upewnić się, że Nasz komputer jest odpowiednio skonfigurowany. W ramach konfiguracji zainstalujemy pakiet JDK oraz wybrane IDE.

Czym jest JDK?

JDK (Java Development Kit) to pakiet zawierający niezbędne narzędzia do tworzenia aplikacji przy użyciu języka programowania Java. Nasz test również będzie programem napisanym w Javie „klikającym” po aplikacji internetowej, dlatego musimy posiadać JDK na swoim komputerze. W skład pakietu JDK wchodzą między innymi:

JRE – środowisko uruchomieniowe służące do odpalania programów napisanych w Javie
Kompilator – tłumaczy kod napisany za pomocą składni języka Java na kod bajtowy
Debbuger – pomaga znajdować i naprawiać błędy w programach napisanych w Javie

Instalacja JDK – Windows

 1. Sprawdź czy masz zainstalowaną Javę na swoim komputerze:
  1. Naciśnij na znaczek Windows
  2. Wprowadź „cmd” w pasku wyszukiwania
  3. Wpisz komende „java -version” w wierszu poleceń
 2. Jeżeli po wykonaniu punktu pierwszego na Twoim ekranie pojawi się komunikat podobny do przedstawionego na zdjęciu (wersja Javy może być inna) oznacza to, że masz zainstalowaną Javę na swoim komputerze i możesz przejść do Instalacji IDE.
   Jeżeli otrzymasz komunikat informujący o tym, że „java is not recognized as an internal or external command” przejdź do punktu trzeciego.
 3. Przejdź na stronę:
   https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk17-windows 
  i pobierz x64 Installer z listy.
 4. Otwórz folder do którego został pobrany instalator i kliknij na Niego dwa razy. Wykonanie tego kroku spowoduje uruchomienie się instalatora Javy.
 5. Podczas instalacji możesz wybrać ścieżkę pod którą ma zostać zainstalowana Java.
 6. Po zakończeniu instalacji wykonaj ponownie krok numer jeden. Upewnij się, że komendę „java -version” wykonujesz w nowo otwartym oknie wiersza poleceń.
 7. Jeżeli po ponownym wykonaniu punktu pierwszego na Twoim ekranie pojawi się komunikat podobny do przedstawionego na zdjęciu powyżej  oznacza to, że masz zainstalowaną Javę na swoim komputerze i możesz przejść do Instalacji IDE. W przypadku błędu przejdź do punktu ósmego.
 8. Istnieje szansa, że Java nadal nie będzie rozpoznawana z poziomu cmd. W takiej sytuacji należy dodać Javę do zmiennej środowiskowej PATH.
 9. W eksploratorze plików lub po naciśnięciu na znaczek Windowsa wyszukujemy „Mój Komputer” i klikamy na niego prawym przyciskiem myszy.
 10. Wybieramy opcję „Właściwości” i następnie „Zaawansowane ustawienia systemu”.
 11. Klikamy na opcję „Zmienne środowiskowe”.
 12. Na dole w sekcji „Zmienne systemowe” szukamy zmiennej PATH i zaznaczamy ją.
 13. Wybieramy opcję „Edytuj” i następnie w nowo otwartym oknie wybieramy opcję „Nowa”
 14. Wklejamy ścieżkę do miejsca w którym zainstalowaliśmy Javę
  (np. „C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291\bin”) i klikamy „Ok”
 15. Następnie ponownie akceptujemy zmiany klikając przycisk „OK”
 16. Po ustawieniu zmiennych środowiskowych wykonaj ponownie krok numer jeden. Upewnij się, że komendę „java -version” wykonujesz w nowo otwartym oknie wiersza poleceń.

Instalacja JDK – macOS

 1. Sprawdź czy masz zainstalowaną Javę na swoim komputerze:
  1. Naciśnij na znaczek Terminal
  2. Wpisz komendę „java -version” w terminalu
 2. Jeżeli po wykonaniu punktu pierwszego na Twoim ekranie pojawi się komunikat podobny do przedstawionego na zdjęciu (wersja Javy może być inna) oznacza to, że masz zainstalowaną Javę na swoim komputerze i możesz przejść do Instalacji IDE.
   Jeżeli otrzymasz komunikat informujący o tym, że „java is not recognized as an internal or external command” przejdź do punktu trzeciego.
 3. Przejdź na stronę:
   https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk17-mac i pobierz x64 DMG Installer z listy.
 4. Otwórz folder do którego został pobrany pliki kliknij na Niego dwa razy, a następnie kliknij na plik z rozszerzeniem „.pkg”, który pojawi się na ekranie. Wykonanie tego kroku spowoduje uruchomienie się instalatora Javy.
 5. Podczas instalacji będziesz musiał podać hasło
 6. Po zakończeniu instalacji wykonaj ponownie krok numer jeden. Upewnij się, że komendę „java -version” wykonujesz w nowo otwartym oknie terminala.
 7. Jeżeli po ponownym wykonaniu punktu pierwszego na Twoim ekranie pojawi się komunikat podobny do przedstawionego na zdjęciu powyżej  oznacza to, że masz zainstalowaną Javę na swoim komputerze i możesz przejść do Instalacji IDE. W przypadku błędu przejdź do punktu ósmego.
 8. Istnieje szansa, że Java nadal nie będzie rozpoznawana z poziomu terminala. W takiej sytuacji należy dodać Javę do zmiennej środowiskowej PATH.
 9. Otwieramy Terminal i wprowadzamy komendę:
  cd ~/
  Ta komenda przenosi Nas do tzw. „home directory” – podstawowej ścieżki dla naszego użytkownika
 10. Wpisujemy komendę:
  ls -al
  Ta komenda pokazuje nam wszystkie pliki i foldery które znajdują się w tej ścieżce.
 11. Sprawdzamy czy istnieje tam plik „.bash_profile”
 12. Jeżeli nie mamy takiego pliku to wpisujemy komendę:
  touch .bash_profile
  Komenda touch stworzy nam nowy plik z podaną nazwą.
 13. Wpisujemy komendę:
  open -e .bash_profile
  Plik bash_profile powinien zostać otwarty w edytorze. Plik powinien być pusty, jeżeli dopiero został stworzony.
 14. Do pliku wklejamy :
  export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home) export  PATH=$PATH:${JAVA_HOME}/bin
 15. Zamykamy terminal.
 16. Wykonaj ponownie krok numer jeden. Upewnij się, że komendę „java -version” wykonujesz w nowo otwartym oknie terminala.
 17. Jeżeli nadal dostajesz błąd to powtórz kroki od dziewiątego do szesnastego zmieniając nazwę pliku z „.bash_profile” na „.zshrc”

Instalacja JDK – Linux

 1. Sprawdż czy masz zainstalowana Javę na swoim komputerze:
  1. Otwórz Terminal
  2. Wpisz komende „java -version” w terminalu
 2. Jeżeli po wykonaniu punktu pierwszego na Twoim ekranie pojawi się komunikat podobny do przedstawionego na zdjęciu (wersja Javy może być inna) oznacza to, że masz zainstalowaną Javę na swoim komputerze i możesz przejść do Instalacji IDE.
   Jeżeli otrzymasz komunikat informujący o tym, że „java is not recognized as an internal or external command” przejdź do punktu trzeciego.
 3. Przejdź na stronę:
   https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk17-linux 
  i pobierzx64 Compressed Archive z listy.
 4. Otwórz terminal i stwórz nowy folder korzystając z komendy:
  sudo mkdir /usr/lib/jvm
 5. Przejdź do folderu stworzonego w poprzednim punkcie za pomocą komendy:
  cd /usr/lib/jvm
 6. Wypakuj pliki z archiwum korzystając z komendy
  sudo tar -xvzf ~/Downloads/jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz
 7. Otwórz plik ze zmiennymi środowiskowymi korzystając z komendy:
  sudo nano /etc/environment
 8. Na końcu zmiennej środowiskowej PATH dodaj:
  :/usr/lib/jvm/jdk-17/bin
 9. Zapisz zmiany i zamknij edytor/
 10. Wprowadź poniższe komendy, aby poinformować system o lokalizacji Javy:
  sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/lib/jvm/jdk-17/bin/java"
  sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/lib/jvm/jdk-17/bin/javac" 
  sudo update-alternatives --set java /usr/lib/jvm/jdk-17/bin/java
  sudo update-alternatives --set javac /usr/lib/jvm/jdk-17/bin/javac
 11. Po przejściu powyższych kroków wykonaj ponownie krok numer jeden. Upewnij się, że komendę „java -version” wykonujesz w nowo otwartym oknie terminala.

Czym jest IDE?

IDE (Integrated Development Environment) – jest to tzw. „notatnik na sterydach” czyli zaawansowny edytor kodu, który ułatwia tworzenie, modyfikowanie i testowanie oprogramowania. Oczywiście możesz stworzyć swój pierwszy test automatyczny przy pomocy zwykłego notatnika, ale dzięki IDE będziemy mogli to zrobić szybciej i unikniemy wielu błędów. Warto wiedzieć, że na rynku jest dostępnych wiele IDE dedykowanych dla języka programowania Java. Najpopularnieszje z nich to Eclipse, Netbeans i IntelliJ. Podczas tworzenia testu automatycznego na poziomie interfejsu użytkownika będziemy korzystali z IntelliJa.

Instalacja IDE – Windows

 1. Przejdź na stronę:
   https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows
  i pobierz wersję community ( wersja darmowa).
 2. Otwórz folder do którego został pobrany instalator i kliknij na Niego dwa razy. Wykonanie tego kroku spowoduje uruchomienie się instalatora IntelliJa.
 3. Po zakończeniu instalacji na pulpicie powinien zostać stworzony skrót do IDE.

Instalacja IDE – macOs

 1. Przejdź na stronę:
   https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=mac
  i pobierz wersję community ( wersja darmowa).
 2. Otwórz folder do którego został pobrany instalator i kliknij na Niego dwa razy.
 3. Przenieś IntelliJa do folderu aplikacje

Instalacja IDE – Linux

 1. Przejdź na stronę:
  https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=linux
  i pobierz wersję community ( wersja darmowa).
 2. Otwórz terminal i przejdź do folderu opt za pomocą komendy: „cd /opt/”
 3. Rozpakuj pliki z archiwum znajdującego się w folderze pobrane za pomocą komendy:
  „sudo tar -xvzf ~/Downloads/ideaIC-2021.2.3.tar.gz”
 4. Otwórz IDE z poziomu terminala za pomocą komendy:
  „/opt/ideaIC-2021.2.3/bin/idea.sh”

Podsumowanie

Mam nadzieję, że proces instalacji przebiegł pomyślnie i udało Ci się zainstalować Javę i IDE na swoim komputerze. Konfiguracja środowiska jest mało fascynująca, ale niezbędna, żeby przejść do dalszych, ciekawych kroków.

5 1 vote
Article Rating
Kategorie: Kursy

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments