fbpx

Pytania rekrutacyjne tester automatyzujący – część II

Opublikowane przez admin w dniu

Ten wpis jest kontynuacją całej serii, która będzie zawierała pytania zadawane podczas rekrutacji na testera automatyzującego. Znajdziesz tutaj cztery kolejne pytania z języka programowania Java, które pojawiły się na jednej z moich rozmów rekrutacyjnych.

.

Założenia

Od czasu do czasu biorę udział w różnych procesach rekrutacyjnych, aby sprawdzić stan swojej wiedzy i zweryfikować czy nie wypadłem z obiegu.

Ostatnio miałem okazję aplikować na stanowisko testera automatyzującego. Na wyżej wymienionym stanowisku wymagana była znajomość języka programowania Java oraz biblioteki Selenium. Firma oczekiwała od kandydata pięciu lat doświadczenia komercyjnego. W tym wpisie omówię kolejne cztery pytania jako otrzymałem w sekcji dotyczącej programowania.

Break i continue

Pierwsze pytanie: Jaka jest różnica między słowem kluczoywm break i continue?

Słowo kluczowe break przerywa wykonanie pętli. Dla poniższego przykładu:

Jako wynik na ekranie zostaną wypisane wartości 0, 1, 2, 3, 4, 5. Widzimy, że gdy wartość i jest równa 5 i napotkamy na słowo kluczowe break to automatycznie wychodzmimy z pętli i wartości przestają pojawiać się na ekranie.

Słowo kluczowe continue spowoduje, przeskoczenie do kolejnej iteracji . Żeby zauważyć różnicę należy delikatnie zmodyfikować kod i przenieść wypisywanie wartości na ekranie za if’a.

Jako wynik na ekranie zostaną wypisane wartości 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Widzimy, że gdy wartość i jest równa 5 i napotkamy na słowo kluczowe continue to pomijamy resztę kodu w bloku i rozpoczynamy pętlę dla i=6.

Checked exceptions

Drugie pytanie: Czym są checked exceptions?

Checked exceptions są wyjątkami, które są sprawdzane w momencie kompilacji. Jeżeli kod wewnątrz jakiejś metody wyrzuca checked exception to musimy go obsłużyć za pomocą bloków try i catch, albo jawnie zaznaczyć, że nasza metoda może wyrzucić wyjątek. Jeżeli tego nie zrobimy to kod nie będzie się kompilował i w IDE będzie się świecił na czerwono.

Konstruktor

Pytanie trzecie: Czym jest konstruktor?

Konstruktor jest specjalną metodą, która jest wykonywana podczas tworzenia nowego obiektu. Konstruktor może posiadać parametry, które mogą zostać użyte do inicjalizacji wartości pól obiektu. W Javie istnieje konstruktor domyślny, który nie ma zdefiniowanych parametrów i inicjalizuje wszystkie pola do domyślnych wartości.
Przykład konstruktora:

Metoda statyczna

Pytanie czwarte: Co to jest metoda statyczna?

Metoda statyczna jest metodą, którą możemy wywołać bez tworzenia obiektu danej klasy. W celu wywołania metody statycznej musimy podać nazwę klasy w której się znajduje i następnie po kropce podać nazwę metody statycznej. Metoda statyczna należy do klasy, a nie do obiektu. Metoda statyczna może korzystać tylko ze statycznych pól i metod.
Klasa z metodą i polem statycznym:

Wywołanie metody statycznej bez tworzenia obiektu:

Podsumowanie

W tym wpisie przedstawiłem 4 pytania, które zostały zadane podczas rekrutacji na stanowisko seniorskie, jednak mogą być one również zadane podczas rekrutacji na stanowiska z mniejszym doświadczeniem komercyjnym. Sprawdzają one znajomość języka programowania Java na podstawowym poziomie. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

4.8 6 votes
Article Rating
Kategorie: Kursy

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments